Tel. 0900 - 2727 435 (0,80 EUR/min.)

Remote Support

Indien u een support engineer aan de lijn hebt en  u wordt gevraagd om  op afstand mee te kijken, dan kunt u support tool hier downloaden.

Hub / Algemeen

- Welke firmware versie heeft mijn Hub?

Om de huidige firmware versie en/of het Hub ID te achterhalen, ga na naar: Ajax App / 'Apparaten' / 'Hub' -> Helemaal onderaan.

Bij gebruik van Ajax Pro Desktop App: Hier staat firmware aangegeven als FW.

- Wanneer vind er een firmware update plaats?

Een eventuele firmware update zal plaats vinden op het moment dat het systeem is uitgeschakeld. De update zal hooguit een paar minuten in beslag nemen waarna de Hub weer volledig operationeel is. (AJAX pushed regelmatig updates vanuit de Cloud).

- Staat automatisch firmware update aan of uit?

Standaard staat deze optie aan, het kan zijn dat de optie tijdens het configureren per ongeluk uit is gezet. De functie kan gevonden worden bij: Ajax App: 'Apparaten' / 'Hub' / 'Instellingen' / 'Service' /  "Firmware-Auto-Update".

- Het mobiele dataverbruik van de Hub

De GPRS verbinding in de AJAX Hub maakt gebruik van een 2G internet verbinding. Zodra beide verbindingen actief zijn (Ethernet en GPRS) dan ligt het verbruik op ongeveer op 30 MB per maand. Wanneer er enkel gebruikt gemaakt wordt van een GPRS verbinding ligt het verbruik ongeveer op 150 MB per maand.

- Component controle bij inschakelen

Standaard wordt er door de Hub niet gecontroleerd op open zone’s. Het is echter wel mogelijk om dit te activeren: Ajax App / 'Apparaten' / 'Hub' / 'Instellingen' / 'Service' / "Controle van systeemintegriteit".

 - Toevoegen van nieuwe gebruikers aan de Hub

Voordat een gebruiker toegevoegd kan worden aan de Hub dient er eerst door de gebruiker een account aangemaakt te worden via de Ajax App.

Zodra dat gebeurd is kan de gebruiker worden uitgenodigd en toegevoegd worden aan de Hub, onderneem hiervoor de volgende stappen:

Ajax App / 'Apparaten' / 'Hub' / 'Instellingen' (tandwiel) / 'Gebruikers' / 'Verzend invitatie code' -> Vul hier het mail adres in waarmee de gebruiker een Ajax account heeft.

Op het moment van verzenden krijgt de gebruiker een korte tijd later toegang tot de Hub.

RangeExtender

- Hoeveel RangeExtenders kunnen er maximaal op één Hub?

Maximaal 1.

- Toevoegen van een RangeExtender

Zorg dat het apparaat zich niet te ver weg van de Hub begeeft en van spanning is voorzien. Navigeer vervolgens in de Ajax app naar 'Apparaat Toevoegen' en volg de instructies op de telefoon.

- Componenten verbinden aan RangeExtender

De verbonden componenten maken niet automatisch verbinding met de RangeExtender. Dit dient zelf geconfigureerd te worden: Ajax App / 'Apparaten' / 'RangeExtender' / 'Instellingen' / 'Koppelen met apparaat'. Selecteer hier de componenten die verbonden moeten worden.

MotionCam

- Functioneert de MotionCam op iedere Hub?

Nee, de MotionCam functioneert alleen op de Hub 2 omdat die beschikt over het draadloze Wings protocol van AJAX. De Hub en de Hub Plus beschikken niet over het Wings protocol.

- Functioneert de MotionCam via een RangeExtender?

De RangeExtender beschikt niet over het Wings protocol, dus is het niet mogelijk om de MotionCam te laten functioneren via een RangeExtender.

Button

- Bescherming tegen per ongeluk indrukken

Het is mogelijk dat de Button per ongeluk wordt ingedrukt. Om ongewenste alarmen te voorkomen is het mogelijk om de button zodanig te configureren dat er pas een alarm komt zodra er twee keer gedrukt wordt of er langer ingedrukt wordt. Dit is te configureren via: Ajax app: 'Apparaten' / 'Button' / 'Instellingen' / 'Bescherming tegen per ongeluk indrukken'.

- Waterbestendigheid

De button valt onder klasse IP 54 wat inhoud dat het stofdicht is en een plensbui kan overleven. Het is dus niet volledig waterdicht.

- Bevestigen aan armband of koordje

Aan de achterkant van de Button bevind zich een uitsparing waardoor de button aan een armband of koordje bevestigd kan worden.

FireProtect (Plus)

- Het onderling verbinden van FireProtects

Als er meerdere FireProtects aan een Hub zijn gekoppeld is er de mogelijkheid om ze allemaal te laten alarmeren zodra er een FireProtect rook detecteerd. Hiervoor dient de optie 'onderling verbonden Fireprotect alarmen' aangezet te worden die gevonden kan worden bij: Ajax App / 'Apparaten' / 'Hub' / 'Instellingen' / 'Service'.

KeyPad

- Eigen gebruikerscode instellen

Er kan een eigen gebruikerscode worden ingesteld om de KeyPad te bedienen.

Hiervoor dien je als de gebruiker zelf in te loggen bij de Ajax App en te navigeren naar 'Apparaten' / 'Hub' / 'Hub Instellingen' / 'Gebruikers' / Instellingen van de gebruiker waarmee je bent ingelogd.

Onder 'GEBRUIKER WACHTWOORD' naar 'Toegangscode instellingen'. 

Daar vind je instructies wat betreft het invoeren van de gebruikerscode en de mogelijkheid om deze aan te passen.

- Lange pieptoon en blinkende LED op KeyPad bij poging inschakelen

Op het moment dat er met een open magneetcontact wordt ingeschakeld weigert het KeyPad in te schakelen als de functie 'Controle van systeemintegriteit' aan staat (te vinden in: Hub instellingen / Service).

Als er met de Ajax app geschakeld wordt dan komt er een pop-up melding waarin er twee keuzes zijn;

Keuze 1: inschakelen

Keuze 2: niet inschakelen, controleren.

Het KeyPad beschikt niet over een display vandaar dat er een lange pieptoon en blinkende LED aanwezig is. Om toch in te schakelen (met een open magneetcontact) dient er simpelweg na de eerste poging opnieuw ingeschakeld te worden waarnaar het systeem wel zal inschakelen.

Meldkamer

- Verbinden met een meldkamer

Als de Hub over minimaal firmware versie 2.7.0 beschikt is het mogelijk om verbinding te maken met een meldkamer die SIA (DC09) ondersteunt.

Hiervoor zal de meldkamer de volgende gegevens moeten voorzien: promnummer, IP-adres en poortnummer.

Om dit configureren: Ajax App / 'Apparaten' / 'Hub' / 'Hub Instellingen' / 'Meldkamer'.

- Verbinding met meldkamer blijft falen

In sommige gevallen komt dit voor bij Hubs die enkel verbonden zijn met een GPRS verbinding. Om te zorgen dat te verbinding naar de meldkamer toch slaagt dienen de volgende drie opties bij Hub instellingen / GSM aangezet te worden:

1. 'Roaming'

2. 'Netwerkregistratie fout negeren'

3. 'Schakel ping uit voordat verbinding wordt gemaakt'

Na een korte tijd zal de Hub verbinden krijgen met de meldkamer.

- Connect on Demand

Als deze optie uit staat dan zoekt de Hub constant verbinding met de meldkamer. Als deze optie aan staat maakt de Hub alleen verbinding met de meldkamer bij een event.

Mocht de verbindingsstatus van de meldkamer constant verspringen van 'niet verbonden' naar 'verbonden' zet dan Connect on Demand aan.

Geen pushmeldingen en/of geluiden op smartphone

Uit ervaring is gebleken dat het verwijderen en opnieuw installeren van de Ajax App een oplossing kan bieden. Mocht het geen oplossing bieden, lees dan verder.

 

Oorzaken iPhone:

·        Meldingen in Ajax Systems App staan uitgeschakeld

(Ajax App > Hub Instellingen > Gebruikers > Gebruiker instellingen; Storingen, Waarschuwingen, Gebeurtenissen, IN/UIT schakelen.

Als de meldingen in de app staan uitgeschakeld komt er zowel geen geluid als pushmelding.

·        ‘Niet storen’ staat ingeschakeld

(Instellingen > Niet storen > Niet storen)

·        Schakelaar voor belsignaal staat in stille modus

(Schuifje aan zijkant iPhone)

·        Berichtgeving, geluid en 'Sta kritieke meldingen toe' staan uitgeschakeld

(Instellingen > Ajax > Berichtgeving)

 

Oorzaken Android:

Elk Android apparaat is anders, daarom is het mogelijk dat de locatie, benaming of aanwezigheid van onderstaande functies afwijken van deze beschrijving.

·        Meldingen in Ajax Systems App staan uitgeschakeld

(Ajax App > Hub Instellingen > Gebruikers > Gebruiker instellingen; Storingen, Waarschuwingen, Gebeurtenissen, IN/UIT schakelen)

·        De spaarstand staat ingeschakeld

(Instellingen > Batterij > Batterijbesparing)

·        Er is niet ingelogd bij een Google account

(Google account inloggen: Instellingen > Accounts > Google)

·        ‘Google Play Services’ is niet bijgewerkt naar de laatste versie

(om bij te werken naar de laatste versie: Instellingen > Apps > Google Play-services. Als er ‘Update’ of ‘Installeer’ bij staat, doe dit. Mocht het er niet staan dan is het al bijgewerkt.

·        Notificatie instellingen van de AJAX App staan uitgeschakeld

(Instellingen > Apps > Ajax > Meldingen > Meldingen weergeven)

 

Sommige fabrikanten (voornamelijk Chinese merken) hebben functies in smartphones waardoor Apps op de achtergrond in een soort slaapstand gaan. Raadpleeg daarom de handleiding van de smartphone.

 

end faq

© 2014 ARAS Security B.V. Alle rechten voorbehouden.