Tel. 0900 - 2727 435 (0,80 EUR/min.)

Remote Support

Indien u een support engineer aan de lijn hebt en  u wordt gevraagd om  op afstand mee te kijken, dan kunt u support tool hier downloaden.

Aansluiten recorder

De recorder moet voorzien zijn van spanning, beeldscherm en muis.

Vanaf dat moment kan het apparaat opstarten en configuratie worden uitgevoerd.

Als er niet word gekozen voor standalone dan dient een netwerkkabel aangesloten te worden en vervolgens netwerkinstellingen worden toegepast.

 

 

Aansluiten camera

Sluit de camera aan op de recorder door middel van een netwerkkabel.

Indien camera niet rechtstreeks wordt aangesloten op recorder dient de bron PoE te zijn of een 12V DC voeding dient te worden toegepast.

 

Vinden recorder/camera in netwerk

- Zorg dat de recorder/camera met een netwerkkabel verbonden is

(Camera dient gevoed te worden in geval netwerkkabel of bron niet PoE is)

- Zorg dat je PC/laptop via een netwerkkabel met het netwerk verbonden is

Gebruik vervolgens EZTools, vanuit deze tool kun je alle online camera’s en/of recorders in je netwerk vinden.

(Indien de camera’s rechtstreeks op de recorder zijn aangesloten worden deze niet weergeven)

Geen EZTools geinstalleerd;

Download EZTools, klik hier

 

Configureren recorder

De recorder kan op de onderstaande manieren worden benaderd

Optie 1: Rechtstreeks op de recorder met aangesloten beeldscherm en muis

Optie 2: Web interface (via een pc) d.m.v. het IP adres van de recorder in Internet Explorer in te voeren en vervolgens in te loggen

 

Configureren camera

Via de recorder kan er worden geconfigureerd aan de camera.

Dit kan rechtstreeks of via de web interface van de recorder.

Ook kan de web interface van de camera benaderd worden (op volgende manieren).

Optie 1: Log in op de web interface van de recorder, navigeer naar Setup > Camera > Camera > Toegang

Optie 2: De camera los aansluiten op een ethernet poort binnen het netwerk (let hierbij op, geen PoE betekent 12V voeden!). Vervolgens via EZTools scannen om het IP adres te achterhalen, via Internet Explorer het IP adres invoeren en inloggen.

 

Standaard gebruikersnaam en wachtwoord

(Voor zowel recorder als camera)

Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: 123456

 

Firmware releases na 01-03-2020 van de recorder bevatten een beveiligingspatch waardoor het niet mogelijk meer is om een zwak wachtwoord in stellen bij het opstarten van de recorder uit de doos.

 

Veranderen wachtwoord

Het is aangeraden om het wachtwoord van de recorder te veranderen.

Het wachtwoord kan worden veranderd in het menu van de recorder.

Rechtstreeks op recorder: Menu > Systeem > Gebruiker > Wijzigen

Via de web interface: Setup > Gebruiker > Wijzig

 

Indien camera niet rechstreeks op recorder wordt aangesloten, dus niet via plug-and-play is het ook aangeraden om het wachtwoord te veranderen.

Het wachtwoord kan veranderd worden via de webinterface van de camera: Setup > Gebruiker > Wijzig

 

Aanmelden recorder in cloud

De recorder kan worden aangemeld in cloud van Uniview, bekend als EZCloud. Er hoeft geen portforwarding toegepast te worden en de recorder kan buiten zijn eigen netwerk benaderd worden.

Download handleiding, klik hier

 

 

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

De recorder kan terug worden gezet naar fabrieksinstellingen via

Rechtstreeks op recorder:

Via de web interface: Setup > Onderhoud > Onderhoud >

 

De camera kan via de web interface worden teruggezet naar fabrieksinstellingen:

Setup >

 

 Meerdere Uniview camera’s via cloudverbinding vanaf 1 locatie

Bij het rechtstreeks verbinden van Uniview camera's met EZCloud vanaf 1 locatie kunnen, afhankelijk van het netwerk problemen met de verbinding optreden.

Zie de handleiding voor het oplossen van de problemen: Problemen met meerdere Uniview camera’s via cloudverbinding vanaf 1 locatie

 

 

 

end faq

© 2014 ARAS Security B.V. Alle rechten voorbehouden.